Aka Kompozit & Savunma

Teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlayan, araştırma ve geliştirmeye ağırlık vererek bu gelişimi yönlendiren, yurtiçinde ve yurtdışında anahtar teslimi çözümler sunan, yatırımcı ve girişimciler için güvenilir bir iş ortağı olan, çevreye, insanlığa ve geleceğe faydalı alanlarda faaliyette bulunan bir dünya şirketi olmak istemektedirler.

Müşterilerinin değişen ve gelişen ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede sağlayabilmek ve en iyi iş sonuçlarını elde edilebilmek için, tüm iş süreçlerinin çalışanların katılımı ile sürekli iyileştirilmesi, hızlı, etkin ve ekonomik çözümler üreterek, sürekli gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlayabilen, etik değerlere saygılı, eğitimden asla taviz vermeyen, sektöründe rekabet gücü yüksek olan bir firma kültürü oluşturmaktır.

Web: http://www.akakompozit.com/

Hızlı Ulaşım

image