WELMO 2017’de Aracımızı Sergiledik

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasının düzenleyici kuruluşları arasında yer aldığı, Dokuz Eylül Üniversitesi ve IEEE birlikteliğinde düzenlenen  World Electro Mobility Conference (WELMO`2017), 4-5-6 Mayıs 2017 tarihlerinde İzmir’de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi. Dumlupınar Üniversitesi DUSCART Alternatif Enerjili Araçlar Topluluğu olarak aracımızı sergilediğimiz WELMO’2017 Daha önce 3 Eylül 2015 tarihinde Fas-Marakeş‘te; 27 Eylül 2016 tarihinde Workshop on Electric Mobility olarak Fas-Rabat‘ta gerçekleştirilmişti. Elektrikli araçlar konusunda uzmanların, akademisyenlerin, karar verme mekanizmalarının olduğu kadar konuyla ilgili bilgilerini geliştirmek isteyen lisansüstü öğrencilerinin katılımına açık bir etkinlik olup, etkinlikte, dünya çapında yapılan araştırmalar, ürünler, yeni teknolojiler ve yürütülen politikaların sunulması ve tartışılması hedeflenildi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şube Başkanı Mahir Ulutaş, İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’ndeki konferansın açılışında, saygın bilim adamlarını ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Elektrikli araçlardaki hızlı gelişimin kamu politikalarına yansımasını hedeflediklerini belirten Ulutaş, Türkiye’de fosil yakıt konusundaki sıkıntının yerli, milli ve temiz enerji kaynaklarıyla aşılabileceğine işaret etti.

Konferansta, elektrikli araçlara yönelik bilimsel gelişmelerin ele alınacağını vurgulayan Ulutaş, bu alandaki değişimin Türkiye’nin sanayileşme ve teknoloji politikasını da yakından ilgilendirdiğini kaydettİi.

EMO İzmir Şubesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü ve Jules Verne Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen konferans 2 gün sürdü.

Konferansta, Türkiye, FasFransaBelçikaÇinJaponya ve  İngiltere‘den 34 bilim insanının katılımıyla oluşturulan bilimsel komitede,  elektrikli taşıtlara ilişkin ileri araştırma ve uygulama bilgileri tartışıldı.

Hızla gelişen elektrikli taşıtlara ilişkin ileri araştırma ve uygulama bilgileri paylaşıldığı WELMO’ da yeni teknolojiler, ürünler ve bunların oluşmasını sağlayan bilimsel çalışmalar bir arada sunuldu.

Etkinlikte, dünya çapında elektrikli araçlara yönelen ilginin, taşımacılık başta olmak üzere, enerji ve çevre gibi temel kamu politikalarına yansımaları irdelendi. Geleceğin şehirlerinin yaratılması için mühendislere yol gösterecek organizasyonda, aynı zamanda şarj istasyonu altyapısı, enerji depolama, akü ve yakıt pillerin ilişkin yeni çözümler de masaya yatırıldı.

Hızlı Ulaşım

image